Zajímá vás, jak probíhá spolupráce?


První nezávazná schůzka slouží k seznámení se s klienty, jejich představami a prostorem. Po osobním setkání a seznámení se s prostorem vytvářím cenovou nabídku za návrh, v případě odsouhlasení, vystavuji zálohovou fakturu na 70 %, zbylých 30% klient hradí po dokončení projektu (předání po realizaci/předání dokumentace k projektu - záleží na domluvě).Sdílejte se mnou i své nejbláznivější představy...

Zaměřuji si prostor (v případě, že teprve stavíte, potřebuji projektovou dokumentaci) a získávám bližší specifikaci k návrhu včetně orientačního rozpočtu na realizaci. Naslouchám svým klientům, pracuji se všemi jejich podněty, nápady a připomínkami. Velmi vítám, když mi ukážou různé obrázky interiérů, které se jim líbí. Interiér vytvářím pro ně, ne pro jejich návštěvy nebo časopisy o trendech, je pro mne tedy důležité, aby se v něm cítili dobře hlavně klienti! 

Od první schůzky do cca 3 týdnů (záleží na rozsahu návrhu a domluvě) následuje schůzka, která je zaměřena na dispoziční řešení a celkovou atmosféru interiéru. Poté následují další schůzky, kde návrh postupně finalizujeme včetně barevného řešení, materiálů a konkrétních zařizovacích prvků. Návrh interiéru prezentuji pomocí 3D vizualizací, abyste si prostor dokázali co nejlépe představit. Na schůzky klientům průběžně nosím vzorky materiálů a doprovázím je do showroomů, kde se mohou podívat a osahat si jednotlivé kusy nábytku, dekorací, atd.


Až budete s návrhem naprosto spokojeni, nacením, kolik to vše bude stát. Příjemným bonusem je, že Vám jako interiérový designér dokážu v řadě obchodů domluvit zajímavější cenu než je pro běžného zákazníka. V případě stavebních úprav je vždy lepší počítat s rezervou, kterou do rozpočtu zohledňuji. Klientům doporučuji prověřené dodavatele a řemeslníky, ale nebráním se, pokud chtějí využít vlastní kontakty - vše záleží na domluvě.

Naše spolupráce bude přesně taková, jakou si ji domluvíme...
V následujícím kroku je potřeba stanovit termín, kdy chtějí klienti návrh realizovat a zda budou chtít návrh realizovat celý najednou nebo po etapách. Naplánuji všechny práce, ohlídám termíny dodání, např. u produktů na objednání, a zajistím pokud možno co nejhladší průběh celé rekonstrukce.


Společně vytvoříme Váš vysněný domov...

Po celou dobu realizace dohlížím na jednotlivé práce a zajišťuji, aby se na místo dostalo veškeré objednané či vybrané zboží včetně instalace. Záleží na klientech, zda mi zapůjčí klíče nebo se budou proměny účastnit.Výsledkem spolupráce je předání kompletně zařízeného interiéru dle odsouhlaseného návrhu.